Chọn thầu mua thuốc, thiết bị y tế đáp ứng cho việc phòng chống Covid-19

Chọn thầu mua thuốc, thiết bị y tế đáp ứng cho việc phòng chống Covid-19

Việc mua sắm thuốc và các trang thiết bị y tế cần thiết để phòng Covid-19 sẽ do Thủ tướng quyết định theo phương án chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định của Luật Đấu thầu. Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp và khó lường. Chúng trực tiếp đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Và việc triển khai ngay gói thầu để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của cộng đồng dân cư. Và mua các loại thuốc và hóa chất, các loại tư trang thiết bị, phương tiện để đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch COVID-19 là trường hợp cấp thiết ở thời điểm hiện tại.

Mua thuốc, trang thiết bị và phương tiện phòng dịch là trường hợp cấp bách

Mua thuốc, trang thiết bị và phương tiện phòng dịch là trường hợp cấp bách

Ngày 22/7 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị quyết về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện. Nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ phòng chống Covid-19. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu cấp bách trước diễn biến dịch bệnh phức tạp. Chính phủ quyết định việc mua sắm hoá chất, vật tư, trang thiết bị và phương tiện phòng dịch là trường hợp cấp bách được chỉ định thầu; theo quy định Điều 26 Luật Đấu thầu.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu. Trong trường hợp đặc biệt (theo Điều 26 Luật đấu thầu) với thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch mua trực tiếp của nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài; hoặc mua qua các đơn vị mua sắm của Liên hợp quốc.

Quy định này cũng áp dụng với một số mặt hàng đặc thù sản xuất trong nước. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Y tế, Ủy ban nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; và ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch & Đầu tư. Trường hợp đấu thầu rộng rãi qua mạng để mua hàng hóa phục vụ việc phòng, chống dịch. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là 10 ngày.

Các bộ, ngành và địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động phòng chống đại dịch

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương, đơn vị tiếp tục chủ động mua sắm; nhằm phục vụ phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch.

Trên cơ sở phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh. Bộ Y tế xác định số lượng, chủng loại một số thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị; và phương tiện cần mua. Nhằm để hỗ trợ cho một số địa phương, đơn vị, báo cáo Thủ tướng quyết định.

Chính phủ cũng giao cơ quan này xây dựng; và ban hành các thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để hướng dẫn việc cấp phép nhanh đối với trang thiết bị y tế. Và việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh liên quan đến dịch Covid-19.

Các bộ, đơn vị cùng nhau phối hợp kịp thời công tác phòng chống dịch

Các bộ, đơn vị cùng nhau phối hợp kịp thời công tác phòng chống dịch

Bộ Tài chính được giao bố trí ngân sách trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế theo đúng quy định. Xây dựng thông tư về thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Kế hoạch & Đầu tư thanh tra, kiểm tra việc thực hiện mua sắm; bảo đảm theo đúng quy định.

Bộ Ngoại giao, Bộ Công an phối hợp với Bộ Y tế tìm kiếm, liên hệ với các nhà sản xuất, cung ứng ở nước ngoài. Nhằm để mua, nhập khẩu phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch.

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ phương án ứng phó theo từng cấp độ dịch bệnh. Nhằm để xác định số lượng, chủng loại cần mua thuộc phạm vi quản lý. Và khẩn trương tổ chức thực hiện mua sắm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống dịch đúng quy định.

Cập nhật thêm những thông tin hữu ích tại amdfs.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *