Nedi 2 chi trả cổ tức 2020 bằng 20 tỷ lệ tiền mặt

Nedi 2 chi trả cổ tức 2020 bằng 20 tỷ lệ tiền mặt

Cổ tức có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán trên thị trường hiện nay. Nó là một trong các yếu tố phản ánh chân thật nhất tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Qua đó, nó giúp nhà đầu tư định được giá cổ phiếu và định hình được chiến lược đầu tư thông minh cho riêng mình. Cũng chính vì thế mà ngày càng nhiều doanh nghiệp niêm yết thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu và chia tách cổ phiếu theo các tỷ lệ. Và trong đó phải kể đến CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2. Được biết, năm 2020 Nedi 2 ghi nhận LNST đạt 133,5 tỷ đồng, tăng hơn 35% cùng kỳ và vượt nhẹ 1% mục tiêu mà công ty này đã đưa ra trong cả năm.

Tìm hiểu cổ tức là gì?

Tìm hiểu cổ tức là gì?

Cổ tức là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần. Cổ tức có thể được trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu. Cổ tức sẽ được tính theo mệnh giá của cổ phiếu. Chứ không được tính theo giá thị trường của cổ phiếu đó vào ngày chốt danh sách cổ đông. Công ty tiến hành việc thanh toán (tiền, hoặc cổ phiếu) cho cổ đông của mình. Thông thường thì việc thanh toán thực tế này diễn ra một vài tuần sau ngày khóa sổ. Có 2 hình thức trả cổ tức thường thấy của doanh nghiệp cho cổ đông.

  • Trả cổ tức bằng tiền mặt
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu

CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 thanh toán cổ tức

Ngày 10/8 tới đây CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 (viết tắt là Nedi 2, mã chứng khoán ND2) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.000 đồng. Thời gian thanh toán 31/8/2021. Được biết hiện tại công ty này gần 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Vì vậy, công ty Nedi 2 sẽ phải chi khoảng 100 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

CTCP Đầu tư Phát triển điện Miền Bắc 2 thanh toán cổ tức

Năm 2020 Nedi 2 đạt hơn 391 tỷ đồng doanh thu thuần. Tăng 13% so với cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng ít hơn và các khoản chi phí phát sinh đều được tiết giảm giúp LNST đạt 133,5 tỷ đồng. Tăng hơn 35% cùng kỳ và vượt nhẹ 1% mục tiêu cả năm. EPS đạt 2.661 đồng. Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó quyết định chia cổ tức tỷ lệ 20%. Do vậy điều này hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

Hoạt động kinh doanh của Nedi 2

Năm 2021 Nedi 2 đặt mục tiêu đạt 386,4 tỷ đồng doanh thu. Giảm nhẹ 1,2% so với doanh thu thực hiện năm 2020. Còn chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại tăng nhẹ 4,5% với mức 139,5 tỷ đồng. Mới đây Nedi 2 đã công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với doanh thu đạt 136,5 tỷ đồng. Có thể nói, doanh thu của công ty này đã tăng 5,3% so với cùng kỳ. Nhờ tiết giảm các khoản chi phí phát sinh trong kỳ, Nedi 2 báo LNST nửa đầu năm tăng cao gấp 2,7 lần cùng kỳ lên 19,4 tỷ đồng. Như vậy kết thúc nửa đầu năm Nedi 2 mới chỉ hoàn thành được 35,5% chỉ tiêu doanh thu. Bên cạnh đó là đạt 13,9% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Xem thêm nhiều tin tức mới nhất về Thông tin Chứng khoán tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *