Giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho hơn 11,2 triệu lao động

Giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động cho hơn 11,2 triệu lao động

Trên khoảng 375.000 doanh nghiệp cùng với hơn 11,2 triệu người lao động đang được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với một số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng. Ngày 20 tháng 7, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết ngành bảo hiểm xã hội đã hoàn thành việc giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, các bệnh nghề nghiệp, giúp cho doanh nghiệp (DN) có thêm những điều kiện để hỗ trợ những người lao động (NLĐ) phòng ngừa và chống chọi qua cơn đại dịch Covid-19.

Chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động

Đến nay, đã có trên 375.000 DN với hơn 11,2 triệu NLĐ được hỗ trợ từ chính sách giảm đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7.2021 – 6.2022) với số tiền khoảng 4.322 tỉ đồng.

Để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. BHXH các tỉnh, TP cũng hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ. Giải quyết chính sách tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất. Giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng. Nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho NLĐ. Xác nhận các danh sách hỗ trợ NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Hỗ trợ NLĐ ngừng việc. Hỗ trợ NLĐ chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc. Trả lương phục hồi sản xuất theo quy định.

Hà Nội lên chính sách giảm mức đóng Quỹ Bảo hiểm

Đến ngày 24-7, các cơ quan BHXH trên địa bàn TP Hà Nội đã gửi thông báo về số tiền được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến 87.563 đơn vị sử dụng lao động (đạt 100% số đơn vị).

Theo đó, số lao động được giảm mức đóng là 1.439.694 người với tổng số tiền (tạm tính). Được giảm trong 12 tháng (từ ngày 1-7-2021 đến 30-6-2022) là hơn 643 tỉ đồng. Cùng với việc thực hiện chính sách điều chỉnh mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, BHXH TP Hà Nội đang tập trung triển khai chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Xác nhận danh sách NLĐ tham gia đào tạo, chi kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề. Và bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Để quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ diễn ra thuận tiện. Các đơn vị sử dụng lao động có thể nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH. Nộp qua giao dịch điện tử, Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi hồ sơ giấy (trường hợp chưa giao dịch điện tử). BHXH TP Hà Nội lưu ý, các phòng, ban, cơ quan chức năng thuộc ngành tiếp nhận. Và giải quyết hồ sơ của NSDLĐ và NLĐ. Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Giảm thời gian tối đa để NLĐ, NSDLĐ nhận sớm nhận được gói hỗ trợ

Các đối tượng lao động hưởng quyền lợi

Các đối tượng lao động hưởng quyền lợi

Căn cứ Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định về đối tượng được hỗ trợ; giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp do Covid-19 như sau:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có được; từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động; bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, chống Covid-19.

Xem thêm những bài viết hay khác tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *